Příprava a řízení projektů

  Příprava projektů pro financování z fondů EU pro malé a střední podniky, města, obce a regiony, NNO a místní akční skupiny.

  • zpracování projektů a zvyšování jejich hodnoty (zpracování žádostí o dotaci včetně povinných a nepovinných příloh)
  • studie proveditelnosti
  • ekonomické vyhodnocení investičních záměrů a CBA
  • zpracování podnikatelských plánů a záměrů

 

 Nabídka na zpracování projektů pro malé a střední podniky - zde pdf

 Nabídka na zpracování vzdělávacích projektů v podnicích - zde pdf

 

 

 Příklady zpracovaných projektů v r. 2015 a 2016

Pro koho (žadatel) Název projektu Program
Sbor Jednoty bratrské v Rychnově n. K. Sociální podnik Restart Rychnov IROP 2.1
Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace Paradix – sociální podnik IROP 2.1
Metalo, s. r. o. Zlepšení výrobní a instalační technologie ve firmě OP PIK
Déčko Liberec, z. s. Finanční poradenství pro zadlužené občany Liberecka OP Zaměstnanost, 2.2
Fokus Liberec, o. p. s. První krok k nastartování transformace psychiatrické péče v Libereckém kraji OP Zaměstnanost, 2.2
Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích Sociální začleňování rodin s postiženými dětmi s poruchou autistického spektra - Ivančice OP Zaměstnanost, 2.2
Rodina v centru, o. s. S rodinou proti vyloučení OP Zaměstnanost, 2.2
Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě Kluby pro děti 1. stupně ZŠ v Chrastavě OP Zaměstnanost, 1.2
Tristone Flowtech Czech republic, s. r. o. Jazykové a počítačové znalosti OP Zaměstnanost (Úřad práce – POVEZ)
Hokami, s. r. o. Odborná školení zaměstnanců OP Zaměstnanost (Úřad práce – POVEZ, VPR II v Libereckém kraji)
Obec Hrubá Skála Nová zeleň do obce Hrubá Skála Nadace ČEZ

 

 

Příklady našich prací

V rámci projektu AntiXeno byly také našimi partnery zpracovány výukové videoklipy (odkazy na YouTube):

  • logo youtube  Šaty (autorský tým – Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily)
  • logo youtube   Zprávičky (autorský tým – Střední umělecká škola v Liberci)
  • logo youtube   Risk je zisk (autorský tým – Střední průmyslová škola elektrotechnická, Dobruška)

Dalších cca 80 klipů je volně ke stažení na www.antixeno.cz nebo na YouTube po zadání klíčového slova AntiXeno.

Další příklady prací můžete nalézt v části reference.