Místní akční skupiny a rozvoj venkova

Místní akční skupiny a rozvoj venkova, tvorba SPL, metodická podpora.

  • zakládání a rozvoj MAS
  • tvorba strategických plánů LEADER
  • komplexní programy a projekty rozvoje venkovských regionů
  • vzdělávání členů MAS (tématika rozvoje venkova)
  • hodnocení projektů
  • metodické vedení MAS
  • evaluace, monitoring činnosti MAS
  • tvorba, hodnocení a supervize SCLLD

Podrobné informace o zkušenostech, praxi a aktivitách v tématické oblasti venkova najdete v souhrnném dokumentu zde.

 

S vybranými MAS jsme spolupracovali na přípravě strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020 (i přípravě stragegických plánů Leader pro období 2007 - 2013):

Pro koho (žadatel) Název projektu Program
SCLLD pro období 2014 - 2020
MAS Boleslavsko Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 vlastní prostředky klienta
MAS Mladoboleslavský venkov Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 vlastní prostředky klienta
MAS Podchlumí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 OP TP
MAS POHODA venkova Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 OP TP
MAS Region Kunětické hory Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 (strategie ke stažení na webu MAS nebo pdfzde)
OP TP
MAS Železnohorský region Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 (strategie ke stažení na webu MAS nebo pdfzde)
OP TP
MAS NAD ORLICÍ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 OP TP
MAS Orlicko Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 OP TP
Strategické plány Leader pro období 2007 - 2013
MAS Podchlumí SPL - Na společné cestě krajinou ovoce a pískovce Program rozvoje venkova, IV.1.1
MAS Šluknovsko SPL - Šluknovsko návštěvníkům i sobě Program rozvoje venkova, IV.1.1
MAS NAD ORLICÍ LEADER je most k rozvoji
NAD ORLICÍ
Program rozvoje venkova, IV.1.1
MAS Krkonoše, o. s. SPL pro území MAS Krkonoše na období 2007 - 2013 (strategie ke stažení pdfzde)
Program rozvoje venkova, IV.1.1
MAS POHODA venkova SPL MAS POHODA venkova - Krok za krokem POHODOU venkovem (strategie ke stažení pdfzde)
Program rozvoje venkova, IV.1.1
MAS NAD ORLICÍ Mosty nad Orlicí - cesty k rozvoji venkova (strategie ke stažení pdfzde)
Leader ČR 2007

 Příklady našich starších pomůcek pro tvorbu strategií:

 

 Je třeba nasadit MASky!

Příprava MAS na období 2014 - 2020, kurz Manažer rozvoje venkova/MAS

Projekt byl zaměřen na pomoc místním akčním skupinám (MAS). Obsahem projektu bylo:

a) příprava vzdělávacího programu Manažer rozvoje venkova/místní akční skupiny,

b) příprava a realizace pilotního kurzu,

c) vytvoření, vydání a distribuce učebnice pro pracovníky MAS (s e-learningovou verzí)

Užitek z projektu měli v realizační fázi vybraní manažeři MAS a lektoři, ve fázi udržitelnosti pracovníci ostatních MAS a další, do projektu nezapojení lektoři.

 

Podrobnosti o projektu - viz zde.

 

   Příklady dalších prací

 

Další příklady prací můžete nalézt v části reference.

 

 Iniciativu Leader přinesl a pomohl prosadit v ČR také PhDr. Oldřich Čepelka, který v r. 2001 vydal publikaci "Iniciativa Evropské unie Leader pro rozvoj venkova". Zájemci si mohou publikaci zdarma stáhnout.

Iniciativa EU Leader