Poradenství a vzdělávání

Pro malé a střední podniky, kraje, města a obce, místní akční skupiny a neziskové organizace.