Odborné vzdělávání zaměstnanců Timy Liberec

Realizace školení zaměstnanců Timy Liberec pro jednotlivé podnikatelské aktivity: I. studie, analýzy a sociologické průzkumy II. příprava a realizace projektových žádostí III. poradenská a facilitační činnost

 

 

  

 

Příjemce: Tima Liberec, s. r. o.

Doba realizace: 01. 07. 2013 - 30. 06. 2014

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení potenciálu pracovníků jejich odborným vzděláváním, které dosud ve firmě chybělo. Očekávaným přínosem projektu byl růst konkurenceschopnosti Timy Liberec podporou profesního rozvoje zaměstnanců a s tím souvisejícím růstem efektivnosti práce.

Dílčím cílem je: 

  • realizovat 8 kurzů obecného vzdělávání,
  • tím zvýšit kvalifikační úroveň i obecnou zaměstnatelnost zaměstnanců a konkurenceschopnost firmy
  • zaměřit se na oblast rovných příležitostí mužů a žen rozšířením možností práce v rámci flexibilní organizace práce

 

Projekt byl již úspěšně realizován a ukončen. Jedním z výstupů projektu je "Zhodnocení přínosů zvoleného mixu vzděl. akcí pro zvýšení odbornosti zaměstnanců a konkurenceschopnosti firmy s doporučením pro ostatní porad. firmy", které je ke stažení pdfzde.

 

logolink-esf eu oplzz-horizontal CMYK