Realizujeme

NOVÁ KNIHA (jen z malé části) O DOTACÍCH

CLLD-U jako nástroj řešení socioekonomických problémů měst

Souhrnné informace ke stažení zde pdf

Příprava MAS na období 2014 - 2020, kurz Manažer rozvoje venkova/MAS

 

V rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců Timy Liberec zahajujeme v září 2013 vzdělávací kurzy pro zaměstnance.

Tima Liberec spolupracuje s městem Hodkovice nad Mohelkou na realizaci projektu „Tři kroky pro město Hodkovice“.

 

Projekt „Rovné příležitosti pro Frýdlantsko“ zpracovala Tima Liberec pro Sbor jednoty bratrské v Novém Městě pod Smrkem. Projekt se zaměřuje na problematiku rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce, praktickou pomoc a podporu znevýhodněných sociálních skupin při začleňování do pracovního života. Podrobnosti o projektu najdete na webu http://rppf.webnode.cz.

 

Září 2013 – probíhají intenzivní práce na přípravě osmé a závěrečné evaluační zprávy. Zadavatel zakázky – Ministerstvo zemědělství ČR zatím zveřejnilo Zprávu o střednědobém hodnocení (2011).

Podílíme se také na hodnocení nově vznikajícího Programu rozvoje venkova (PRV) a to ve spolupráci se společností s HaskoningDHV Czech Republic.