Rovné příležitosti pro Frýdlantsko

Projekt „Rovné příležitosti pro Frýdlantsko“ zpracovala Tima Liberec pro Sbor jednoty bratrské v Novém Městě pod Smrkem. Projekt se zaměřuje na problematiku rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce, praktickou pomoc a podporu znevýhodněných sociálních skupin při začleňování do pracovního života. Podrobnosti o projektu najdete na webu http://rppf.webnode.cz.