Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR za období 2007-13

Září 2013 – probíhají intenzivní práce na přípravě osmé a závěrečné evaluační zprávy. Zadavatel zakázky – Ministerstvo zemědělství ČR zatím zveřejnilo Zprávu o střednědobém hodnocení (2011).

 

Evaluace probíhá ve spolupráci s HaskoningDHV Czech Republic.

logo DHV