Předběžné (ex-ante) hodnocení Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-20

Podílíme se také na hodnocení nově vznikajícího Programu rozvoje venkova (PRV) a to ve spolupráci se společností s HaskoningDHV Czech Republic.

 

logo DHV