Realizujeme

Stanislav Jäger

Stanislav Jäger

Maléry a já

29-10-2014

NOVÁ KNIHA (jen z malé části) O DOTACÍCH

CLLD-U jako nástroj řešení socioekonomických problémů měst

Souhrnné informace ke stažení zde pdf

Podílíme se také na hodnocení nově vznikajícího Programu rozvoje venkova (PRV) a to ve spolupráci se společností s HaskoningDHV Czech Republic.

Září 2013 – probíhají intenzivní práce na přípravě osmé a závěrečné evaluační zprávy. Zadavatel zakázky – Ministerstvo zemědělství ČR zatím zveřejnilo Zprávu o střednědobém hodnocení (2011).

Projekt „Rovné příležitosti pro Frýdlantsko“ zpracovala Tima Liberec pro Sbor jednoty bratrské v Novém Městě pod Smrkem. Projekt se zaměřuje na problematiku rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce, praktickou pomoc a podporu znevýhodněných sociálních skupin při začleňování do pracovního života. Podrobnosti o projektu najdete na webu http://rppf.webnode.cz.

 

Realizace školení zaměstnanců Timy Liberec pro jednotlivé podnikatelské aktivity: I. studie, analýzy a sociologické průzkumy II. příprava a realizace projektových žádostí III. poradenská a facilitační činnost

Přehledná tabulka úspěšných projektů a zdrojů financování

Příprava MAS na období 2014 - 2020, kurz Manažer rozvoje venkova/MAS