Evaluace opatření 3.3 SROP

Evaluace opatření 3.3 SROP

Partneři:

EVASCO, s. r. o., CpKP střední Morava, o. s.

Obsah:

Hlavním cílem evaluace bylo zjištění dosažených výsledků realizace projektů v opatření 3.3 SROP "Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů", a tím poskytnutí zpětné vazby Řídícímu orgánu SROP o efektivitě nastavení tohoto opatření a realizátorům projektů (krajům) o hospodárnosti vynaložených finančních prostředků na zvýšení absorpční a administrativní kapacity v regionech. Cílem projektu bylo také doporučení pro implementaci programů v programovém období 2007 - 2013.

Dílčím cílem bylo vyhodnotit stěžejní aktivity projektů z hlediska jejich účelnosti a kvality pro využití v programovacím období 2007 - 2013. Těmito oblastmi byly:
- Vytváření partnerství.
- Školení a vzdělávání potenciálních předkladatelů projektů a administrátorů programů v tuzemsku a v zahraničí.
- Tvorba analýz.
- Zpracování strategických dokumentů.
- Vytvoření zásobníku projektů.
- Příprava na nastavení implementačních struktur v regionech pro programové období 2007 - 2013.

Celková evaluační zpráva je zveřejněná na webových stánkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz a na www.strukturalni-fondy.cz.