Hodnocení projektů

Hodnocení projektů

 

Pracovníci Timy Liberec mají zkušenosti s hodnocením projektů:

- Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norska (MPSV - Národní vzdělávací fond)
- PHARE (Nadace rozvoje občanské společnosti 2002-2003)
- EQUAL (Národní vzdělávací fond 2004)
- OP Průmysl a podnikání (CzechInvest 2005)
- OP Rozvoj lidských zdrojů - Blokový grant (Nadace rozvoje občanské společnosti 2007)
- hodnocení strategií udržitelného rozvoje krajů, metodika hodnocení Národního rozvojového plánu ČR (Regional Environmental Centre Praha)
- OP Praha Adaptabilita (2008 - 2013)
- Program rozvoje venkova, projekty Místní akční skupiny POHODA venkova (osa I a III), 2008

Nechte si vyhodnotit své vlastní projekty od nezávislých expertů z Timy! Získáte odborný posudek s náměty na zkvalitnění vašeho návrhu.