Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR za období 2007 - 2013

Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR za období 2007 - 2013

Partneři:

DHV CR, spol. s r. o.

Obsah:

Cílem je vyhodnocení výstupů, výsledků a dopadů projektů Programu rozvoje venkova České republiky (PRV) v období 2007-2013 ve všech čtyřech osách, zhodnocení přínosu projektů financovaných z PRV. Na základě závěrů a doporučení budou navrženy změny PRV. Evaluace probíhá v období 2010 - 2013, zadavatelem je Ministerstvo zemědělství ČR.

Ministerstvo zemědělství ČR dosud zveřejnilo Zprávu o střednědobém hodnocení (2011).