Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2010

Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2010

 

Partneři:

IREAS centrum, s. r. o.

Obsah:

Klíčovým účelem bylo poskytnout zadavateli (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) konkrétní náměty a doporučení k pokračujícímu zkvalitňování implementace operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s cílem zvýšit přínos pro cílové skupiny v kontextu aktuálního socioekonomického vývoje. V případě, že nebylo možné některé dlouhodobější náměty zohlednit v současném programovém období, byla tato doporučení formulována pro přípravu nového programu v období 2014+. Pracovníci Timy se podíleli na vyhodnocení 1. prioritní osy a na vyhodnocení oblasti podpory 3.4