Hodnocení implementace principu partnerství v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Hodnocení implementace principu partnerství v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Partneři:

IREAS centrum, s. r. o., Centrum pro komunitní práci

Obsah:

Tato evaluace, realizovaná od května 2010 do února 2011, se primárně týkala operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, programu financovaného z ESF (především prioritní osy 3 a 5, kde se lze setkat s velkým množstvím partnerských projektů). Zadavatelem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Cílem prací bylo zhodnotit využívání principu partnerství v projektové praxi a poskytnout praktická doporučení pro přípravu dalších výzev, hodnocení žádostí a administraci projektů založených na principu partnerství v OP LZZ. V rámci evaluace připravil O. Čepelka příručku pro nositele partnerských projektů.

Jedním z výstupů evaluace je také:

pdfPříručka pro příjemce v partnerských projektech