Příklady dalších evaluací

Příklady dalších evaluací

 

Analýza možností využití metody Leader a struktur místních akčních skupin (MAS) pro implementaci programů SFŽP (ve spolupráci s NOV o.p.s.)
Zadavatel: Státní fond životního prostředí ČR

Evaluace ve vazbě na monitoring - vyhodnocení indikátorové soustavy (OP LZZ) (ve spolupráci s DHV CR)
Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Evaluace pro komunikační strategii a kampaň Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k ukončení Operačního programu Průmysl a podnikání (ve spolupráci s IREAS)
Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Periodické šetření o kvalitě procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) v ústředních správních úřadech
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR

3. etapa průběžného hodnocení CIP EQUALZadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Metodika hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin v Programu rozvoje venkova 2007 - 2013
Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR