Evaluace, analýzy, strategie - Tima Liberec

Příklady dalších evaluací

Příklady dalších evaluací

Strategický plán rozvoje městské části Praha - Zbraslav

Strategický plán rozvoje městské části Praha - Zbraslav

Hodnocení implementace principu partnerství v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Hodnocení implementace principu partnerství v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2010

Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2010

Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR za období 2007 - 2013

Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR za období 2007 - 2013

Hodnocení projektů

Hodnocení projektů

Evaluace opatření 3.3 SROP

Evaluace opatření 3.3 SROP