Místní akční skupiny v ČR v roce Pět

Místní akční skupiny v ČR v roce Pět

 

Publikace (zpráva ze sociologického průzkumu s komentáři a doplňky)

Projekt:

Publikace byla zpracována v rámci projektu "Profesní příprava na venkově pro období 2007 - 2013" (OP Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání), příjemcem projektu byla Tima Liberec.

Obsah:

Podrobná zpráva s názvem "Místní akční skupiny v ČR v roce Pět" obsahuje nejen vybraná fakta o MAS v ČR a kapacitách pro jejich rozvoj, ale také názory, potřeby a očekávání jejich představitelů. Výsledky průzkumu jsou přehledně popsány a podrobně komentovány. Část zprávy se také zabývá benchmarkingem MAS a jednotlivé MAS mají možnost (podle popsaného postupu) porovnat se s těmi nejlepšími.

Celá zpráva, která shrnuje výsledky zkoumání v letech 2006 - 2007 a která vyšla v omezeném nákladu v tištěné i elektronické verzi je zveřejněná na webových stránkách projektu http://www.tima-liberec.cz/leader. Na těchto stránkách jsou i podrobné informace k celému projektu.

pdfMístní akční skupiny v ČR v roce pět