Profesní příprava na venkově pro období 2007 - 2013

Profesní příprava na venkově pro období 2007 - 2013

Název programu:

OP Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Příjemce:

Tima Liberec, s. r .o

Obsah:

Cílem našeho projektu bylo vytvořit a ověřit vzdělávací program pro pracovníky MAS, členy řídících orgánů a nové zájemce a tím napomoci ke zvýšení stability, udržitelnosti a absorpční kapacity MAS v Královéhradeckém kraji pro období 2007-13.

Projekt, který jsme realizovali od 1. 1. 2006 do 31. 1. 2008 se skládal z aktivit:

0. Vstupní informační a propagační kampaň
1. Analýza situace MAS
2. Porovnání českých MAS a MAS v EU
3. Příprava vzdělávacích modulů
4. Realizace kurzů včetně praktických částí
5. Akreditace vzdělávacího programu MŠMT
6. Činnost řídícího týmu, monitoring a vyhodnocení úspěšnosti a přínosu projektu

Více informací o jednotlivých aktivitách projektu, místních akčních skupinách, metodě Leader apod. naleznete na webových stánkách věnovaných tomuto projektu: http://www.tima-liberec.cz/leader.