Twinningový program v rámci projektu Partnerství pro Liberecký kraj

Twinningový program v rámci projektu Partnerství pro Liberecký kraj

 

Partner:

Greater London Enterprise Ltd.

Obsah:

Aktivity, které jsme uskutečnili s partnerem, byly součástí projektu Partnerství pro Liberecký kraj financovaného ze SROP, opatření 3.3. Společně jsme připravili studijní cestu do Londýna a po návratu tři workshopy zaměřené na tři cílové skupiny (neziskový sektor, podnikatelský sektor, veřejná správa) a na zkušenosti s přípravou projektů v zahraničí. Účelem workshopů bylo upozornit na případy dobré praxe a uvést příklady přípravy a realizace projektů podporovaných fondy EU.