Školení je šance pro Tristone zaměstnance

Školení je šance pro Tristone zaměstnance

Příjemce:

Tristone Flowtech Czech Republic, s. r. o. (dříve Trelleborg Fluid Solutions Czech Republic, s. r. o.)

Zdroj financování:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (oblast podpory 1.1 )

Obsah:

Hlavním přínosem projektu bylo zvýšení konkurenceschopnosti výrazným zefektivněním výrobních procesů a řídících postupů. Toho příjemce dosáhl vytvořením a uplatněním komplexního plánu vzdělávání, který zahrnul rozsáhlé inovace v obsahu (např. Six Sigma), metodách (koučink a nástup interních lektorů), formách (školení výrobních dělníků na pracovišti a B-learning) a řídících procesech.

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit komplexní a inovativní plán odborného vzdělávání pro zaměstnance Tristone, proškolit je a zvýšit tak jejich kvalifikační úroveň i obecnou zaměstnatelnost.

Podrobnější informace o realizovaném projektu jsou na http://tristone.hosting3.mindroute.com/who-we-are/tristone-news/training-and-education-for-tristone-employees.

Realizované kurzy byly v těchto oblastech:

  • Měkké dovednosti
  • Efektivita výrobního procesu
  • Jazykové a počítačové znalosti