EDUCA v Tristone

EDUCA v Tristone

Příjemce:

Tristone Flowtech Czech Republic, s. r. o. (dříve Trelleborg Fluid Solutions Czech Republic, s. r. o.)

Zdroj financování:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (oblast podpory 1.1 )

Obsah:

Hlavním cílem projektu byla vlastní realizace profesního vzdělávání zaměstnanců (specifické vzdělávání). Cílovou skupinou byli technicko hospodářští pracovníci, kteří úzce spolupracují s dělníky v podniku a přímo se účastní výroby pryžových hadic.

Cílem bylo zvýšit kvalifikační úroveň, profesní dovednosti a znalosti zaměstnanců firmy Tristone a přispět tak ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Odborné kurzy byly zaměřeny na kvalitu ve výrobě pryžových výrobků a výrobní technologie Tristone.

Podrobnější informace o realizovaném projektu jsou na http://tristone.hosting3.mindroute.com/who-we-are/tristone-news/training-and-education-for-tristone-employees.

Realizované kurzy byly v těchto oblastech:

  • Efektivita výrobního procesu - kvalita ve výrobě pryžových výrobků
  • Efektivita výrobního procesu - výrobní technologie pryžových výrobků
  • Obecné kurzy pro THP