Sportovní hřiště v Zeleném údolí

Sportovní hřiště v Zeleném údolí

Příjemce:

Město Jablonec nad Nisou

Zdroj financování:

Program prevence kriminality pro rok 2008

Obsah:

Cílem projektu bylo zbudování víceúčelového sportovního hřiště v areálu Komunitního centra pro národnostní menšiny v sociálně vyloučené lokalitě Zelené údolí. Bylo vybudováno hřiště s  povrchem umělého trávníku (POLYTAN) velikosti 20 x 12 m tak, aby mohlo být využíváno po celý rok. Součástí akce bylo vybudování dřevěného přístřešku, který slouží k odkládání věcí, k převlékání a dále ke shromáždění dětí v případě nepříznivého počasí.