Seznam vybraných projektů

Přehledná tabulka úspěšných projektů a zdrojů financování

 

příjemce

Název projektu

zdroj dotace

město Hodkovice nad Mohelkou

Tři kroky pro město Hodkovice

OP LZZ 4.1

Tima Liberec, s. r. o.

Je třeba nasadit MASky! Příprava místních akčních skupin   Královéhradeckého kraje na financování místního rozvoje 2014-20

OP VK 3.2

Tima Liberec, s. r. o.

Odborné vzdělávání zaměstnanců Timy Liberec

OP LZZ 1.1

GSM CITY, s. r. o.

GSM CITY na veletrzích a výstavách (projekt nakonec nerealizován   příjemcem)

OPPI - Marketing

“D“, o. s.

Další vzdělávání občanů Liberecka

OP VK 3.1

Sbor Jednoty bratrské v Novém Městě pod Smrkem

Rovné příležitosti pro Frýdlantsko

OP LZZ 3.4

Tristone Flowtech Czech Republic s.r.o.

EDUCA v Tristone

OP LZZ 1.1

Tristone Flowtech Czech Republic s.r.o.

Školení je šance pro Tristone zaměstnance

OP LZZ 1.1

Tima Liberec, s. r. o. (6 středních škol v LBK a KHK)

AntiXeno. Primární prevence rizikových jevů a xenofobie na SŠ

OP VK 1.2

Tima Liberec, s. r. o. (partneři Technická univerzita Liberec, Asociace   institucí vzdělávání dospělých, o. s.)

Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém   kraji

OP VK 3.2

ZŠ T. G. Masaryka Hodkovice n. M

TOP 6KLIKO. Testy-objekty-projekty pro šest klíčových kompetencí

OP VK, 1.1

INEX-SDA

SEKOPLI (sociální ekonomika - komunitní plánování - integrace)

PRV, III.3.1

Národní observatoř venkova, o. p. s.

PORVLK 2007+ (Profesní obnova a rozvoj venkova Libereckého kraje)

OPRLZ, 3.3

MAS Společná CIDLINA, o. s.

Společná Cidlina

OPRVMZ, LEADER+ c) osvoj. schopností

MAS Přiďte pobejt!, o. s.

Ať to frčí, Jilemnicko!

OPRVMZ, LEADER+ c) osvoj. schopností

MAS Sdružení pro krkonošské produkty (nyní MAS Krkonoše, o. s.)

Krkonoše - nová šance

OPRVMZ, LEADER+ c) osvoj. schopností

obec Jindřichovice pod Smrkem

Děti jednoho stromu

INTERREG IIIA (Česko - Polsko)

Tima Liberec, s. r. o.

Profesní příprava na venkově pro období 2007 - 2013

OP RLZ 3.3

Regionální Environmentální Centrum

Značení místních produktů na Šumavě

INTERREG IIIA

 

Pozn.:

  • OPPI = Operační program Podnikání a inovace
  • OP LZZ = Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • OP VK = Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • PRV = Program rozvoje venkova ČR
  • OP RLZ = Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • OP RVMZ = Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství