AntiXeno. Primární prevence rizikových jevů a xenofobie na SŠ

Tvorba, ověření a šíření výukových projektů a videoklipů s tématikou rasismu, xenofobie apod.

Příjemce:

Tima Liberec, s. r. o.

Partneři: 

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa, v. o. s., Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily, p. o., Střední umělecká škola v Liberci, s. r. o., Střední škola uměleckořemeslná a oděvní Liberec, s. r. o., Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, p. o., Střední průmyslová škola, Nové Město nad Metují, p. o.

Doba realizace:

30.04.2010 - 31.11.2012

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zpracovat a ve dvou krajích ověřit a v celé ČR šířit
a, krátkodobé a dlouhodobé výukové projekty,
b, výukové videoklipy,

obojí s tématikou tolerance, lidských práv, odstraňování xenofobie, rasismu, extremizmu apod.

V rámci projektu vznikly především:

  • 5 krátkodobých výukových projektů a 4 dlouhodobé (původní plán byl 3 + 3 VP), všechny byly připomínkovány, příp. odzkoušeny na další škole a připomínky zapracovány do finální verze VP
  • 92 výukových videoklipů (původně plánováno 84 VV) s požadovanou tématikou
  • 3 metodiky pro skupinové vyučování a doporučení pro tvorbu výukových VV,
  • tři setkání (tzv. MovieDays) za účasti všech škol, na nichž se postupně promítly a hodnotily všechny výukové videoklipy a částečně ověřovaly vhodné vyučovací metody,
  • dvě DVD a stránky www.antixeno.cz s možností stáhnout si a využít všechny produkty.

 Cílem práce studentů bylo především: vymyslet » připravit » a natočit videoklipy

Vymyslet - téma videoklipu (souvislost s tématy projektu - např. respekt vůči ostatním lidem, odstraňování nepřátelství a předsudků, boj např. proti nacionalismu, politickému extremizmu, rasizmu a dalším negativním jevům v oblasti lidských a občanských práv).

Připravit - scénář, rekvizity, místa natáčení klipů, domluvit se s dalšími studenty ve škole, s organizacemi, důležitými osobnostmi apod. o tom, kdo a jak se do natáčení zapojí.

Natočit - díky projektu bude nakoupeno zařízení a vybavení pro natočení, sestříhání, ozvučení filmu. Pedagogové a studenti se od profesionálů naučí vytvářet videoklipy.

Aktivity projektu

A1 Příprava pedagogů a příprava výukových projektů
A2 Tvorba a pilotní ověřování výukových projektů
A3 Tvorba a uplatnění videoklipů ve výuce dané problematiky
A4 Finalizace výstupů projektu a jejich šíření mimo autorskou školu

Zveřejňování výsledků

Plně zpracované videoklipy se nepoužívají pouze na škole, kde vznikly. Naopak, byly a jsou šířeny různými způsoby:

- přehlídka vybraných videoklipů na třech MovieDays (účast studentů všech 6 škol) - festival natočených klipů s vyhlášením vítězů a určením, která videa se dostanou na DVD
- ty nejlepší videoklipy jaou na dvou DVD
- e-mailem nabídka všem středním školám v ČR
- na YouTube, na Facebook apod.
- na www.antixeno.cz, kde jsou nejen videa, ale i metodiky jak je použít ve výuce, výukové projekty apod.

Podrobnější informace o projektu, vytvořené výukové videoklipy a projekty jsou na www.antixeno.cz 

loga-partneru-investice-do-vzdelani