Projekty - Tima - Tima Liberec

Odborné vzdělávání zaměstnanců Timy Liberec

Realizace školení zaměstnanců Timy Liberec pro jednotlivé podnikatelské aktivity: I. studie, analýzy a sociologické průzkumy II. příprava a realizace projektových žádostí III. poradenská a facilitační činnost

Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji

Projekt se ve třech klíčových aktivitách zaměřuje na analýzu třech nejdůležitějších aktérů DV.

AntiXeno. Primární prevence rizikových jevů a xenofobie na SŠ

Tvorba, ověření a šíření výukových projektů a videoklipů s tématikou rasismu, xenofobie apod.