Značení místních produktů v chráněných územích (Průzkum názorů a postojů místních výrobců)

Značení místních produktů v chráněných územích (Průzkum názorů a postojů místních výrobců)

 

Zadavatel:

Regionální enviromentální centrum ČR

Kontakt:

http://www.domaci-vyrobky.cz

Předmět průzkumu:

Předmětem průzkumu bylo zjištění názorů a postojů místních výrobců ke značení produktů pocházejících z chráněných území. Výsledkem byl návrh na podporu místních produktů zavedením značky původu a kvality. Šlo především o výrobce potravin a potravinářských a řemeslných výrobků. Dotazování se konalo ve třech vlnách od konce ledna do poloviny března 2005. Výsledky se opírají o zpracování odpovědí 100 osob - podnikatelů a zástupců firem.

Průzkum přispěl k celostátně úspěšnému zavedení regionálních značek místních produktů s důrazem na kvalitu, místní původ a šetrnost vůči přírodním zdrojům.