Příklady dalších průzkumů

Příklady dalších průzkumů

Průzkum potřeb obyvatel ve vztahu k plánované aktualizaci územního plánu města
Rok: 2010
Zadavatel: město Hrádek n. N.
Místo provedení: Hrádek n. N.

Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany nepodnikatelských subjektů v Libereckém kraji - průzkum v rámci projektu "Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji" (OP VK 3.2)
Rok: 2010-2011
Zadavatel: Liberecký kraj
Místo provedení: Liberecký kraj

Zkušenosti a názory příjemců a jejich partnerů v OP LZZ - 2 průzkumy v rámci evaluace "Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ"
Rok: 2010-2011
Zadavatel: Min. práce a soc. věcí ČR
Místo provedení: ČR

Zkušenosti a názory žadatelů a příjemců v OP LZZ - průzkum v rámci evaluace "Roční operační vyhodnocení OPLZZ 2010"
Rok: 2010-2011
Zadavatel: Min. práce a soc. věcí ČR
Místo provedení: ČR

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje
Rok: 2010
Zadavatel: Ústecký kraj, Euroconsultants, s. r. o.
Místo provedení: Ústecký kraj

Zkušenosti organizací se zahraniční spoluprací, jejich názory na vztahy Ústeckého kraje se zahraničím a další potřeby mezinárodní spolupráce
Rok: 2010-2011
Zadavatel: Ústecký kraj, Euroconsultants, s. r. o.
Místo provedení: Ústecký kraj

Dotazování představitelů místních akčních skupin v ČR - průzkum v rámci evaluace "Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR za období 2007 - 2013"
Rok: 2010
Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Místo provedení: ČR

Vztah obyvatel Libereckého kraje k dalšímu vzdělávání - průzkum v rámci projektu "Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji" (OP VK 3.2)
Rok: 2010
Zadavatel: Liberecký kraj
Místo provedení: Liberecký kraj

Názory obyvatel, zástupců neziskového a podnikatelského sektoru - průzkum pro strategický plán rozvoje Zbraslavi
Rok: 2010
Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Místo provedení: Praha - Zbraslav

Zkušenosti představitelů krajských institucí s partnerstvím
Rok: 2009-2010
Zadavatel: Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
Místo provedení: Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Zkušenosti ústředních orgánů státní správy s procesem hodnocení dopadů regulace (proces RIA)
Rok: 2009
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR
Místo provedení: ČR (Praha)